ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
INGATLAN RADAR, ÁLLÁS RADAR ÉS RADAR HIRDETŐ RENDSZER


I. FEJEZET
ALAPVETÉSEK


I.1 Hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szabályzat vagy Szerződés) az Over Lions Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett Radar Hirdető Rendszer, Ingatlan Radar és Állás Radar (továbbiakban: Radar Hirdető) részét képező weboldalak és domainek internetes lapon valamint mobil alkalmazásokon keresztül (a továbbiakban együttesen: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. Ezen felül a Szabályzat részét képezi a Radar Hirdető szolgáltatásainak a Felhasználó felé történő ajánlásáért, valamint a hirdetési szolgáltatások értékesítési folyamatának elősegítéséért a Társasággal Megbízási szerződésben álló Média tanácsadók és Értékesítési vezetők javadalmazásának szabályai. Továbbá a jelen Szabályzat magába foglalja az Adatvédelmi szabályzatot, a Jogi nyilatkozatot, a jelen Általános Szerződési Feltételeket, továbbá a Társaság által bizonyos időközönként kibocsátott kiegészítő dokumentumokat. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet. A Szabályzat az öszes hírdető weboldal mindegyikére egyetemlegesen vonatkozik és mindezen weboldalakon egyazon Szabályzat található.


I.2 Értelmező rendelkezések és definiciók

 1. ÁSZF, Szabályzat vagy Szerződés: Jelen Általános Szerződési Feltételek röviditése.
 2. Társaság: Jelen weboldalt működtető cég: Over Lions Kft. 4087 Hajdúdorog Kiss János utca 27.; Adószám 25929825-2-092; Cégjegyzékszám: 09-09-029474.
 3. Radar Hirdető Rendszer vagy Weboldal: Olyan hirdetési felületet biztosítő weboldalak összessége, amely a https://radarhirdeto.hu/, https://allasradar.eu/ és https://ingatlanradar.eu/ fődomainekhez tartozó weboldalakat jelenti és, amely különálló weboldalaknak a darabszáma összesen több mint 3200.
 4. Regisztrált: Olyan személy vagy cég, aki a Radar Hirdető Rendszer bármelyik domainjéhez tartozó weboldalának regisztrációs felületén elvégezte a regisztráció folyamatát és meggerősítette a regisztrációt.
 5. Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott az e-mailben, illetve a honlapon a Regisztrált számára hozzáférhető felületen tett közlések az elfogadottak.
 6. Felhasználó: Minden olyan Regisztráclt, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik.
 7. Értékesítő: Minden olyan Regisztrált, aki a Társasággal Média tanácsadói vagy Értékesítési vezetői szerződést köt a Társaság szolgáltatásainak értékesítésére és népszerűsitésére.
 8. Média tanácsadó: Minden olyan Értékesítő, aki a Társasággal Média tanácsadói szerződést köt.
 9. Értékesítési vezető: Minden olyan Értékesítő, aki a Társasággal Értékesítési vezetői szerződést köt.
 10. Ajánlói link: A Radarhirdeto.hu elektronikus ajánlásához használható link, amely minden Regisztráltnak egyedi, és a Felhasználói fiók menü Ajánlói linked mezőjében található, onnan kimásolható, mások részére megosztható.
 11. Üzleti Lehetőség: A Társaság által az Értékesítőknek nyújtott a Társaság Szolgáltatásait és az Üzleti Lehetőség népszerűsítésére vonatkozó üzleti lehetőséget jelenti.
 12. Szolgáltatás: Azokat a szolgáltatásokat jelentik, amelyeket a Társaság nyújt a Felhasználóknak.
 13. Sikeres Értékesítés: Az, amikor az Értékesítő közreműködésével egy Felhasználó vásárolt valamilyen Szolgáltatást a Társaságtól.
 14. Radar Hirdető Rendszer Üzletszerzési Jutaléktáblázat: (továbbiakban: RHJ) Olyan táblázat, amelyben a Társaság rögzíti az Értékesítők jutalmazásának feltételeit a Sikeres Értékesítések eredményeként.
 15. Jutalék: Az az összeg, amelyre az Értékesítő az RHJ-ban rögzitett feltételek teljesülése esetén üzletszerzési jutalék jogcímen jogosult.

II. FEJEZET
HIRDETŐK ÉS HIRDETÉSEK


II.1. Általános rendelkezések

A Társaság hirdetési felületet biztosít Felhasználói részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt jelen Weboldalon, azaz a Radar Hirdető internetes oldalon és az ahhoz hasonló feltételekkel működtetett mobil alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A mobil alkalmazásokban a Radar Hirdető internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen Szabályzat rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

Továbbá a Társaság egyedi esetben hirdetési felületet biztosíthat a Felhasználó részére a Radar Hirdető Rendszerhez tartozó Facebook csoportok borító képein is. Ezen esetekben a Facebook csoportok nevéről és linkjéról, a megjelenítés módjáról, időtartamáról és összegszerűségéről minden esetben e-mailben és/vagy telefonon egyeztet a Társaság a Felhasználóval.

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználói vehetik igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan felhasználói fiók létrehozása esetén a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Társaság között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Társaság nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

A Társaság jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A Társaság a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. A Társaság egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben Hirdető a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Társaság Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.


II.2. A Szolgáltatás igénybevétele

A Weblapon bizonyos Szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, más Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozása nélkül érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe. A különböző Weboldalakon és alkalmazásokban a Szolgáltatások közül kizárólag arra a Weboldalra jellemző hirdetések keresése és böngészése érhetőel. Pld: Ingatlan Radar weboldalon ingatlan, az Állás Radar weboldalon pedig állások érhetők el.

A Szolgáltatás igénybevételekor a vonatkozó gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz (megrendelés) a kiválasztott Szolgáltatás igénybevételére, amelyre a Társaság annak megküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 48 órán belül automatikusan aktivációs linket küldhet a Felhasználó részére, az általa megadott e-mailcímre és a Felhasználó megrendelésének beérkezését megerősíti. A Felhasználó a Társaság által küldött linkre kattintva hagyhatja jóvá megrendelését, illetve fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetés teljesítésével véglegesítheti megrendelési szándékát. A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően, a Társaság az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja (visszaigazolja) a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen Szabályzatba ütközik. A Társaság ezen tényekről a Felhasználót e-mailen értesíti. A Társaság és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Társaság által történő visszaigazolásával jön létre. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hozhat létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

 • a feltöltött hirdetés aktiválásáról a Társaság által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
 • a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Társaság által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő), amely a Társasággal létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Társaság akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Társaság felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, így különösen új Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.

A regisztráció során, amennyiben a felhasználó telefonszámot is rögzíteni kíván a regisztrációs adatok között, a Társaság jogosult ellenőrizni a megadott mobiltelefonszám működését, a regisztráció hitelesítése érdekében. Az ellenőrzés - amennyiben azt a Társaság az adott esetben szükségesnek látja -, a Társaság által a regisztráció során a Felhasználó részére megjelentetett azonosító kód Felhasználó által a Társaság által megadott, magyarországi mobilszolgáltató hálózatába tartozó (20-as, 30-as, 31-es, 70-es előhívószámú) mobiltelefonszámra történő visszaküldésével valósul meg. Az üzenetküldés a Felhasználó által igénybe vett mobilszolgáltatás szerinti díjon történik, a Társaság nem téríti meg a regisztráció hitelesítésével felmerült díjat. Amennyiben a regisztrációra a Társaság által üzemeltetett android applikáción keresztül kerül sor, a mobiltelefonszámot a Társaság részére az applikáció forgalmazója igazolja, ha a Felhasználó az applikáció letöltése és telepítése során erre kifejezetten felhatalmazza. Ilyen esetben az SMS-en keresztül történő ellenőrzésre nem kerül sor.

A Társaság jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Társaság felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Társaság kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Társaság általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek. A Weblapra regisztráció nélkül hirdetést feltöltő Felhasználó és a Társaság közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben a Társaság eltávolítja a Weboldalról.

A Felhasználó és a Társaság között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével, vagy esetleges türelmi idő közbeiktatásával (maximum 60 nap) szűnik meg. A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén 14 napos időtartamra „törlés alatt” periódusba kerül, ezt követően a 15. napon véglegesen törlődik, azt a Társaság a továbbiakban nem tárolja. Az archivált és „törlés alatt” álló hirdetések a Weboldalon kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó részére hozzáférhetőek, a Weboldalon harmadik személyek által hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése, továbbá a felhasználói fiók létrehozása nélkül feltöltött hirdetés esetén a jogviszony megszűnése esetén a Társaság a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független körülmények okoznak.

A Társaság nem vállal semminemű felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak vagy a Facebook borítóképhez használt képeken megjelenő információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma a Társaságtól függetlenül is módosul.

A Társaság a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mailcímére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.


II.2.1. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások


II.2.1.1. Ingyenesen igénybe vehető alap Szolgáltatások

A Felhasználók korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Társaság által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez a Társaság keresőrendszert üzemeltet. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket a Társaság a feltöltéskor megadott régió és terméktípustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti. A Weboldalon biztosított hirdetési helyek igénybevétele regisztráció nélkül is történhet, azonban a hirdetésekre történő jelentkezéshez biztosított üzenetküldő rendszer használata mind a hirdető, mind a jelentkező Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges, valamint csak regisztrált felhasználók jogosultak a hirdetések utólagos szerkesztésére illetve a hirdetésekre vonatkozó, díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatások megvásárlására.

Az Ingatlan Radar weboldalon és egyes esetekben más Radar Hirdető weboldalon is a hirdetés feladásának feltétele lehet, hogy a hirdető megadja mobil telefonszámát, valamint szükség szerint a telefonszámot megerősítse úgy, hogy a megadott telefonszámra a Weboldal üzemeltetője által küldött automatikus SMS üzenetre válaszol.

A Szabályzatnak megfelelő felhasználói ajánlattételben foglalt hirdetéseket a Társaság a hirdetési szándék megerősítésére szolgáló aktiváló link Felhasználó által történő használatát követően a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 48 órán belül közzéteszi és 30 nap időtartamra elérhetővé teszi a Weboldalon.

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azt, és nem hosszabítja meg ismét, archiválásra kerül. Az archivált hirdetéseket a Társaság 60 napos határozott ideig megőrzi, a Felhasználó részére felhasználói fiókban, felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználó akkor fér hozzá archivált hirdetéseihez, ha elkészíti saját felhasználói fiókját. A 60 napos időtartam elteltével, a 61. napon az archivált hirdetés automatikusan eltávolításra kerül.Az archiválás időtartama alatt a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó által a hirdetés vonatkozásában a 2.2 Szolgáltatások igénybevétele esetén, a hirdetés aktiválódik, és 30 nap időtartamra ismét elérhetővé válik a Weboldalon. A törlésre vonatkozó funkció használatával a hirdetés 14 napra törlés alá kerül, amelyet követően, a 15. napon amennyiben a Felhasználó a hirdetés vonatkozásában a 2.2 (ii) – (iv) Szolgáltatások egyikét sem veszi igénybe, a hirdetés automatikusan törlésre kerül. A „törlés alatti” periódusban a 2.2 Szolgáltatások bármelyikének igénybevétele esetén a hirdetés aktiválódik, és 30 nap időtartamra ismét elérhetővé válik a Weboldalon.

A hirdetésekre való jelentkezés a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül is történhet, a hirdetésben szereplő telefonszámon történő kapcsolatfelvétel mellett. Az üzenetküldő rendszer használatának feltételei: (a) a Weboldalon már regisztrált, de a fentiek szerint ellenőrzött telefonszámmal nem rendelkező felhasználók további feltételek nélkül küldhetnek üzenetet ellenőrzött telefonszámmal rendelkező felhasználók részre, (b) minden más felhasználó számára a Weboldalon történő regisztráció és felhasználói fiók létrehozása, valamint a fentiek szerinti felhasználói regisztráció telefonszámos hitelesítése. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a Weboldal felületén tekinthetők meg. Új üzenet érkezéséről a Felhasználó ingyenesen e-mail értesítőt kap. A Weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül folytatott kommunikációt a Társaság jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá hogy annak hangneme ne legyen sértő, bántó, illetve uszító. Kommunikáció alatt érteni kell többek között: írásbeli üzenetet, fényképet, videót, illetve az üzenetben elküldött bármely csatolmányt, azzal, hogy abba beleértendő valamennyi tartalom, amelyet a Felhasználók az üzenetküldő rendszerbe feltöltenek. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek törlésre kerülnek a Társaság által, amennyiben az üzenet feladásától, továbbá egy hirdetésre vonatkozó, ugyanazon Felhasználók között üzenetfolyam utolsó üzenetének feladásától számított 28 nap alatt felhasználói aktivitás nem történik, vagy a megküldött üzenethez tartozó tárgy-hirdetés törlésre vagy eltávolítása kerül a Weboldalról. A Társaság nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, amennyiben az a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történt.

Amennyiben a Társaság észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Társaság megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, a Társaság jogosult a Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.

Felhasználók korlátlan számú Magánhirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Társaság által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken, amelyhez a Társaság keresőrendszert üzemeltet. A Felhasználó hirdetése feladásakor az erre vonatkozó mező jelölésével jogosult megrendelni hirdetése feladását is. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal magára nézve kötelezőként elfogadja a Szabályzatot és az abban foglalt adatvédelmi irányelveket is, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó által a Weboldal használatához kapcsolódóan megadott személyes adatait a Társaság mint a Weboldal üzemeltetője a Weboldal Szabályzataiban foglaltak szerint kezelje.


II.2.1.2. Jutalom pontok

Felhasználó korlátlan mennyiségű Jutalom pontot kaphat a Társaság által működtetet Weboldalakon. A Felhasználó nem köteles felhasználni a Jutalom pontjait. A Felhasználó a hirdetése feladásakor, vagy a kiemelések és csomagok igénylésekor, valamint a Facebook-on történő megosztáskor vagy tetszikeléskor, vagy egyéb más speciális esetben is jutalom pontban részesülhet. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal magára nézve kötelezőként elfogadja a Szabályzat azon irányelvét, mely szerint a jutalom pont kizárólag a Társaság weboldalain használható fel és kizárólag olyan formában, amilyen formában a Társaság weboldalain az egyes szolgáltatásoknál vagy termékeknél ez feltüntetésre került. A Jutalom pont semmi esetben sem váltható pénzre, kizárólag az itt feltüntetett módon használható fel és vehető figyelembe. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben törlésre kerül a regisztrációja a 4. vagy az 5. pont értelmében, azzal egy időben az összegyűjtött pontjai is törlésre kerülnek, és ezzel kapcsolatban a Felhasználó a Társasággal szemben semminemű igényt nem támaszthat.

A Felhasználó Jutalom pontot csak abban az esetben kaphat, ha a Társaság valamelyik weboldalán be van regisztrálva, valamint be van jelentkezve az adott hirdetési tevékenység végzése közben. Amennyiben úgy tetszikel vagy megoszt, hogy nem volt bejelentkezve, a rendszerünk nem tudja érzékelni, hogy kinek a javára kellene a Jutalom pontot jóváírni, így ebben az esetben sehová sem kerül jóváírásra. Ebben az esetben a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából kifolyólag nem kapta meg a pontjait, és a Társasággal szemben semmi esetben sem támaszthat semminemű igényt ezzel kapcsolatban.

A Felhasználó a saját Jutalom pontjai mértékét bejelentkezés után a Pontok ablakban tudja megtekinteni.


II.2.1.2.1. Hirdetés Jutalom Pont:

Jutalom pontot kap a hirdetése weboldalunkon történő megjelentetéséért. A Jutalom pont mértéke függ a hirdetés típusától, a hirdető weboldaltól, valamint a + jelzés mértékétől, azaz minél több a + jel, annál több a Jutalom pont is. A Jutalom pont mértékének jelzése lehet: Hirdetés, Hirdetés+, Hirdetés++ és Hirdetés+++


II.2.1.2.2. Extra Jutalom Pont:

Jutalom pontot kap bármely Extra szolgáltatás kiválasztásáért még akkor is, ha pontbeváltásos szolgáltatásról van szó. A Jutalom pont mértéke függ a hirdetés típusától, a hirdető weboldaltól, valamint az Extra szolgáltatások darabszámától és árától.


II.2.2. Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatások

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza.

A díjakat a Felhasználó mobiltelefon segítségével, bankkártyás fizetéssel vagy átutalásos fizetési szolgáltatás segítségével egyenlítheti ki. A bankkártyával illetve átutalásos szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Társaság nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A bankkártyával történő fizetésről a következő linken bővebben tájékozódhat: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BANKKÁRTYÁS FIZETÉSRŐL.

A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A megfizetett díjról a Társaság, a számlázz.hu rendszerén keresztül csak bankkártyával fizető Felhasználók részére állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Társaság a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni. Számlamódosítási igényt a Társaság maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

A jelen pont szerinti Szolgáltatások a 2.1. szerinti Szolgáltatáshoz kapcsolódóan vehetők igénybe, és megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb, a jogviszonyok megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is. A Társaságnak nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani a Társaság felé, a jelen Szabályzatban kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével.

Amennyiben a megszűnésre azért kerül sor, mert a jelen pont szerinti Szolgáltatás a Szabályzattal ellentétes hirdetéshez kapcsolódóan került megrendelésre és a hirdetést a Társaság törli, ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza. A Magánhirdetések és a Vállalati Hirdetések kiegészítő Szolgáltatásainak díja eltérhet egymástól.

A Weblapra feltöltött hirdetések vonatkozásában az alábbi Szolgáltatások vehetők igénybe, ellenérték megfizetése mellett:


II.2.2.1 Kiemelt hirdetési csomagok


II.2.2.2.1. Optimum hirdetési csomag

A Felhasználó hirdetése megjelenik a hiredtés szerinti weboldalon és az Optimum Radar weboldalakon közvetlenül a Prémium hirdetések mögött. Ajándék: Radar Navigációs Rendszer (lásd:2.1.2. pontok). Jutalom pontok: Hirdetés+, Extra+ (lásd:2.1.3. pontok)


II.2.2.2.2. Prémium hirdetési csomag

A Felhasználó hirdetése megjelenik a hiredtés szerinti weboldalon, az Optimum Radar és a Prrémium Radar weboldalakon közvetlenül a Profi hirdetések mögött. Ajándék: Radar Navigációs Rendszer (lásd:2.1.2. pontok). Jutalom pontok: Hirdetés++, Extra++(lásd:2.1.3. pontok)


II.2.2.2.3. Profi hirdetési csomag

A Felhasználó hirdetése megjelenik a hiredtés szerinti weboldalon, a Prémium Radar, az Optimum Radar és a Profi Radar weboldalakon az első sorokban. Ajándék: Radar Navigációs Rendszer (lásd:2.1.2. pontok). Jutalom pontok: Hirdetés+++, Extra+++ (lásd:2.1.3. pontok)


II.2.2.2.4. Heti Kiemelt Ajánlat - Egyedi ajánlat!

A Kínálat oldalon megjelenő nagy ablakban egyetlen egy Felhasználó hirdető képe nyílik meg, profin elkészítve és kattintásra átvisz a hirdető oldalára. Csak a Profi hirdetési csomaghoz kérhető a Felhasználó hirdetésének Profi csomaggal történő feladása után. Ajándék: Radar Navigációs Rendszer (lásd:2.1.2. pontok). Jutalom pontok: Hirdetés, Extra (lásd:2.1.3. pontok)


II.2.2.2.5. Főoldali Kiemelt Hirdetés - Egyedi ajánlat!

A főoldalon alul vagy felül megjelentetve fix nem mozgó (állandóan látszó) mezőben. Bárki aki a weboldalunkra látogat, ezt azonnal látni fogja! Csak a Profi hirdetési csomaghoz kérhető a Felhasználó hirdetésének Profi csomaggal történő feladása után. Ajándék: Radar Navigációs Rendszer (lásd:2.1.2. pontok). Jutalom pontok: Hirdetés, Extra (lásd:2.1.3. pontok)


II.2.2.1 Extra hirdetés kiemelések

Minden Felhasználó, aki Extra hirdetési szolgáltatást kér, a hirdetése pluszban megjelenik az Extra Radar weboldalon is (www.extraradar.hu) olyan sorrendben, amennyi Extra hirdetési elemet választott ki. A legtöbbet kiválasztó hirdető van az 1. helyen és így tovább! Az Extra


II.2.2.1.1. Szalag kiemelés a képen

A szalag kiemelés a hirdetés képe felett jól láthatóan, szembetűnően jelenik meg a hirdetések listázásánál. Szalag nevek lehetnek például: Irányár!, Sűrgős!, Jó tipp!, Bombajó!, Szuper!, stb. Jutalom pontok: Extra Jutalom Pont(lásd:2.1.3. pontok)


II.2.2.1.2. Csilllag cimke kiemelés a képen

A csillag kiemelés a hirdetés képe felett jól láthatóan, szembetűnően jelenik meg a hirdetések listázásánál. Csilag cimke név lehet például: Akció, stb. Jutalom pontok: Extra Jutalom Pont(lásd:2.1.3. pontok)


II.2.2.1.3. Automata keresés értesítő

Ha valaki olyan hirdetés keresést állított be, amit Ön kínál, mi automatikusan értesítjük. Így meg lehet, hogy amikor Ön felrögzítette a hirdetését, akár azonnal érdeklődőre találhat! Az automata keresés értesítő a hirdetés szövege alatt jól láthatóan, szembetűnően jelenik meg a hirdetések listázásánál. Jutalom pontok: Extra Jutalom Pont(lásd:2.1.3. pontok)


II.2.2.1.4. Sor szalag kiemelés a fő szöveg alatt

A sor szalag kiemelés a fő szöveg alatt jól láthatóan, színes háttérrel, szembetűnően jelenik meg a hirdetések listázásánál. A sor szalag nevek lehetnek például: Irányár!, Sűrgős!, Jó tipp!, Bombajó!, Szuper!, stb. Jutalom pontok: Extra Jutalom Pont(lásd:2.1.3. pontok)


II.2.2.1.5. Színes szöveg kiemelések a fő szöveg alatt

A színes szöveg kiemelés a fő szöveg alatt jól láthatóan, színes háttérrel, szembetűnően jelenik meg a hirdetések listázásánál. A színes szövegek lehetnek például: Irányár!, Sűrgős!, Jó tipp!, Bombajó!, Szuper!, stb. Jutalom pontok: Extra Jutalom Pont(lásd:2.1.3. pontok)


II.2.2.1.6. Keretes hirdetés kiemelés

A keretes hirdetés kiemelés dupla vastag színes kerettel, mely azonnal feltűnik a sok hirdetés között a hirdetések listázásánál. Jutalom pontok: Extra Jutalom Pont(lásd:2.1.3. pontok)


II.2.2.1.7. Pontbeváltásos hirdetés kiemelés

Az összegyűjtött pontjait tudja beváltani az itt látható hirdetés kiemelésekre anélkül, hogy ez Önnek pénzébe kerülne. A pontbeváltásos hirdetés kiemelés jól láthatóan, kék háttérrel, szembetűnően jelenik meg a hirdetések listázásánál. Jutalom pontok: Extra Jutalom Pont(lásd:2.1.3. pontok)
(a) Automata keresés értesítő pontbeváltásért: ugyanaz mint a fizetős változata, csak ebben az esetben az ára 0 Ft. a hirdetés megjelentetésének teljes ideje alatt.
(b) Facebook-on is megjelentetve pontbeváltásért: az aktuális Facebook oldalon és csoportban is megjelentetjük a hirdetését: ára 0 Ft. a hirdetés megjelentetésének teljes ideje alatt.


II.2.3. Hirdetés megjelenítés Facebook csoportok borító képein

A Társaság egyedi esetben hirdetési felületet biztosíthat a Felhasználó részére a Radar Hirdető Rendszerhez tartozó Facebook csoportok borító képein is. Ezen esetekben a Facebook csoportok nevéről és linkjéról, a megjelenítés módjáról, időtartamáról és összegszerűségéről minden esetben e-mailben és/vagy telefonon egyeztet a Társaság a Felhasználóval. Ezen hirdetési mód megjelenítésének díját minden esetben a Társaság által e-mailben küldött link segítségével tudja a Felhasználó kiegyenlíteni.


II.3. Hirdetési alapfeltételek

A Társaság a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Társaság kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Társaság rendszerére.


II.3.1. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek

Magánhirdetések: Magánszemélyként a Weblapon teljesen cselekvőképes és jogképes magánszemélyek hirdethetnek (a továbbiakban: Magánhirdetés).

Céges vagy Vállalati hirdetések: Vállalati (a továbbiakban: Vállalati Hirdetés vagy Céges Hirdetés) hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. Vállalati Hirdetésnek minősül minden olyan hirdetés (a) amelyet a hirdetés feladásakor a Felhasználó ilyenként jelöl meg, (b) amely egy Felhasználó által ezen a linken elérhető hirdetési kategóriákban feladott, azonos időszakban aktívnak minősülő, ott megjelölt darabszámú vagy több hirdetés egyike, vagy (c) amelyet a Társaság a hirdetés tárgyának kategóriája és mennyisége, vagy más ésszerű szempont alapján ilyenként minősít. A Társaság fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés Vállalati Hirdetésnek minősül-e. Amennyiben a Felhasználó új hirdetés feladásával az adott kategóriában átlépi a Vállalati Hirdetés minősítést megalapozó mennyiségi korlátot, akkor a korábban ingyenesen feladott hirdetései és Magánhirdetésekre vonatkozó díjjal megrendelt fizetős Szolgáltatásai után is köteles megfizetni a Vállalati Hirdetésekre vonatkozó díjaknak megfelelő díjkülönbözetet.

Reklám jellegű hirdetések: Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, állás vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos, kivéve abban az esetben, ha a hirdetés Profi vagy Prémium csomaggal lett felhelyezve a hirdetések közé. A társaság jogosult ilyen esetben kötelezni a hirdetőt a díj megfizetésére, vagy - amennyiben a hirdető nem kívánja a díjat megfizetni,- a hirdetés törlését kell végrehajtani.


II.3.2. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek

Álláshirdetések: Az Állás Radar hirdető weboldalain kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése a Weblapon. Az Álláshirdetések feladásának díjára vonatkozó szabályokat a 2.2(vi) pont tartalmazza.

Állatokra vonatkozó szabályok: A Weblapon kínált állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos jogszabályoknak.

MLM vagy online munkára vonatkozó szabályok: Az MLM Radar hirdető weboldalon TILOS piramis játék vagy tiltott szerencsejáték hirdetése! A Társaság az itt megjelentetett hirdetések tartalmával kapcsolatban semmi nemű felelősséget nem vállal. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes gyanúsnak vélt hirdetések megjelentetését.

Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Társaság adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.

Termékek: A felkínált vagy keresett termékek csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termékek lehet. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. A Weblapon felkínált termékek vagy szolgáltatások különösen nem tartozhatnak a Szabályzat 4. pontjában meghatározott kategóriákba.

Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetése: a hirdetésben megjelenő termékleírásban a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek: A termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik.


II.3.3. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Egyetlen termék hirdetésenként: Nem megengedett több terméket egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha cseréről van szó (pl. 2 áru 1-ért) illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni.

Hirdetés címe: A hirdetés címének a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

Hirdetés szövege: A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.

Weboldal linkje: A hirdetésben szereplő linknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Nyelv: A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell, de lehet mellette idegen nyelvű hirdetési rész is.

Kategória: A hirdetést abban a kategóriában vagy azona a Radar Hirdető weboldalon kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. Masszázs szolgáltatás hirdetése esetén a feltöltött kép önarcképet, illetve a szolgáltatás nyújtásának helyszínét ábrázolhatja kizárólag. A Társaság jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal. Ezen kívül TILOS pornográf tartalmú, vagy durva, erőszakot tartalmazó valamint bünycselekményre ösztönző képet feltölteni.

Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni (ide nem értve a 2.2.1 (vi) pontban szabályozott multirégiós hirdetést).

Ingatlan hirdetések: Ingatlanra vonatkozó hirdetés feladásának feltétele továbbá legalább az érintett ingatlan település nevének megadása. A hirdetés termékoldalán a Társaság tájékoztató jelleggel feltünteti az ingatlan megközelítő (de nem pontos) térképi elhelyezkedését a hirdető által megadott címadatok alapján. Az ingatlan teljes címe és tényleges térképi elhelyezkedése - amennyiben a hirdető azt megadta- megjelenik hirdetésben.


II.4. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

A Társaság jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A Társaság a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Társaság a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat itt jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Társaságot a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • a Társaság azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

A Weboldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

 • Alkohol, alkoholtartalmú italok;
 • Dohánytermékek;
 • Telefonszámok;
 • Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok;
 • Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés);
 • Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
 • Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai;
 • Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
 • Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
 • Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék;
 • Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
 • Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül eladásra;
 • Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;
 • Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;
 • Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej;
 • Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;
 • Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • Dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;
 • Kontaktlencse;
 • Temetkezési helyek;
 • Társkeresési szolgáltatás;
 • Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;
 • Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;
 • Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;
 • Pálinkafőző berendezés, cigaretta töltő berendezés;
 • Telefonkészülékek függetlenítésére vonatkozó szolgáltatás.

A Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Társaság megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Társaság által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
 • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
 • a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást;
 • a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az a Társaság (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerül.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.


II.5. Felelősség

A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Társaság ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Társaság a Weblap működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.

A Társaság nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Társaság nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

A Társaság jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Társaság a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

A Társaság nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Társaságot mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Társaságtól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Társaság együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására (pl. átadás, futárszolgáltatás). A Weblapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Társaság nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Társaság helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Társaság kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtesz a Társaság jó hírnevének megóvása érdekében.


II.6. Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Társaság által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Társaság ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Társaság jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Társaság. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Társaság kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Társaság egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Társaság a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.


II.7. Elállás és felmondás joga

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő.A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Társaság abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Társaság jelen Szabályzat 8. pontjában meghatározott elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Társaság által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a Társaság visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Társaság az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Társaság jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Társaság ésszerű költségeit, ha a Társaság a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.


II.8. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

A Társaság Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

 • székhely, postacím és a panaszügyintézés helye: 4087 Hajdúdorog Kiss János utca 27.
 • elektronikus levelezési cím: radarhirdeto@gmail.com

A Társaság a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen postán, illetve az ugyfelszolgalat@radarhirdeto.hu e-mail címen fogadja, a telefonos Ügyfélszolgálat a Szolgáltatás használatára vonatkozó felhasználói kérdések megválaszolására szolgál, a Szolgáltatások könnyebb használata érdekében. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az Ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Társaság a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat!

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Társaság egyedi azonosítószámmal látja el.

A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, a Társaság álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

Az írásbeli panaszt a Társaság annak beérkezését követő 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Társaság megindokolja.

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értemében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

A panasz elutasítása esetén a Társaság írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Társaság tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Társaság a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Társaság fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó a Társaság válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

 1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.
 2. Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/


II.9. Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

  Címzett:
  Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
  Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
  A fogyasztó(k) neve:
  A fogyasztó(k) címe:
  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
  Kelt:


II.10. Egyéb

Tájékoztatás a Társaság által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során a Társaság és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:

 1. Társaság neve:
  Over Lions Kft.

 2. Székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Társaság adatai:
  székhelye: 4087 Hajdúdorog Kiss János utca 27.
  elektronikus levelezési címe: radarhirdeto@gmail.com
  cégjegyzékszám: 09-09-296867
  adószáma: HU 25929825-2-09

 3. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:
  Az árakról és egyéb költségekről az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weblapon tájékozódhat.

 4. Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:
  A Társaság által megadott szolgáltatási díj összege a szolgáltatás valamennyi költséget tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap.

 5. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:
  A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek (2. és 8. pont).

 6. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:
  A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek (7. pont).

 7. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről: Fogyasztó a Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  Fogyasztó és a Társaság közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

  Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Társaság a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

  Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Társaság költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Társaságnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Társaság adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Társasággal közölni. Fogyasztó és a Társaság közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Társaság közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt vagy a hirdetés törlésével azonnal elévül.

 8. Az értékesítés utáni Felhasználószolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

  Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen Szabályzatban illetve a Weboldalon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A Társaság jótállást nem vállal.

 9. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:
  Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

 10. Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

  Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama 30 nap. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 30 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás a Szabályzatban, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalon található.

 11. Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:
  Nincs ilyen eset.

 12. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

  Ingyenes hirdetések esetében a hirdető a regisztrációját, hirdetését bármikor jogosult törölni. A felhasználói fiók törlésére a törlés kezdeményezésének napjától számított 30 nap alatt kerül sor, a hirdetések Felhasználó által történő törlés hiányában a megjelentéstől számított legkésőbb 30 napos időtartamot követően archiválásra, az archiválás időtartamát, azaz 60 napot követően, a Szabályzatban meghatározott esetek kivételével, törlésre kerülnek. A hirdetések Felhasználó által történő törlésére az erre vonatkozó funkció használatát követő 15. napon törlődnek. Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás tekintetében a Weboldalon található.

 13. A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:
  Nincs.

 14. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

  A Társaság az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

 15. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

  A Weboldal böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).

 16. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

  Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Társasághoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Társaság és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve a Szabályzat szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

 17. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület.


III. FEJEZET
AZ ÉRTÉKESÍTÉSBEN RÉSZT VEVŐ ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐK ÉS MÉDIA TANÁCSADÓK


III.1. Az értékesítői szerződés tárgya

Társaság a jelen szerződés rendelkezései szerint lehetőséget biztosít az Értékesítési vezetők és Média tanácsadók (továbbiakban: Értékesítő) részére a jelen fejezetben szabályozott értékesítési tevékenységre és a tevékenységből eredő javadalmazás igénybevételére.


III.2. Az értékesítői szerződés létrejötte

 1. Jelen Szerződés az Értékesítő és a Társaság között jön létre, melynek értelmében az Értékesítők népszerűsítheti illetve értékesíthetik a Társaság által nyújtott Szolgáltatásokat.
 2. Az Értékesítő a saját Értékesítői tevékenységével kapcsolatos információkat és adatokat a Felhasználói fiók menüpontjaiban találja meg.
 3. Bár a jelen Szerződésnek csak az egyszerűsitet szerződése készül el írásos formában, ettől függetlenül a jelen Szerződést a felek anélkül is kölcsönösen érvényesnek ismerik el.


III.3. Az értékesítő státusza

 1. Az Értékesítő önfoglalkoztatás keretében, magányszemélyként, független vállalkozóként vagy cégként végzi tevékenységét és nem munkavállalója, partnere vagy jogi képviselője A Társaságnak. Az Értékesítő saját számlájára, vagy céges számlájára végez Értékesítői tevékenységet. Az Értékesítő meghatározhatja saját ajánlási és népszerűsítési tevékenységének kereteit, módszereit és formáját, továbbá az ajánlás és népszerűsítés végzésének időpontját és helyszínét, a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeknek megfelelően.
 2. Az Értékesítő jutalmazása a Társaság Szolgáltatásainak a Felhasználók felé történő sikeres ajánlásán és népszerűsítésén, és nem az ajánlásával eltöltött idő mennyiségén alapul, így a Társaság az ajánlással eltöltött időt nem fizeti ki és nem téríti meg.
 3. Az Értékesítő maga felel az Értékesítői működése során felmerülő összes kiadásért, adósságért és kötelezettségért. Az Értékesítő nem teheti meg az alábbi lépéseket a Társaság nevében vagy helyett:
  • kötelezettség, adósság vagy teher vállalása;
  • bármely dokumentum aláírása;
  • pénzösszegek beszedése Felhasználóktól vagy más Értékesítőktól; vagy
  • bármely olyan lépés, amely kötelezettséget keletkeztethet harmadik féllel szemben.
 4. A Társasággal szerződésben álló Értékesítők népszerűsítheti és ajánlhatják a Társaság Szolgáltatásait, népszerűsíthetik az Üzleti Lehetőséget, és közvetlenül (direkt) ajánlhatnak új Értékesítőket a Társaságnak, feltéve, ha betartják a helyi törvényeket, szabályokat és előírásokat. Az Értékesítőkre vonatkozik az RHJ szerinti jutalmazás mindaddig, amíg az Értékesítői szerződése meg nem szünik.


III.4. Az Értékesítő pénzügyi kötelezettségei

Az Értékesítő nem köteles Szolgáltatást vásárolni, de bármikor azt megteheti. Amennyiben az Értékesítő vásárol bármilyen Szolgáltatást, a vonatkozó ASZF feltételei alkalmazandók az Értékesítőra nézve.


III.5. Szellemi tulajdon használata

Minden Szellemi Tulajdon birtokosa a Társaság. A jelen Szerződés értelmében a Társaság nem kizárólagos engedélyt ad a Szellemi Tulajdon használatára a Szolgáltatások és az Üzleti Lehetőség népszerűsítésére a jelen ÁSZF előírásai szerint. A jelen Szerződés semmiféle egyéb jogot nem ruház át a Szellemi Tulajdonra vonatkozóan. Az Értékesítő nem módosíthatja a Szellemi Tulajdont vagy az azt tartalmazó anyagokat a Társaság előzetes, írásos engedélye nélkül. A Szellemi Tulajdon jogosulatlan használata sérti a jelen Szerződést, és törvényellenesnek minősülhet. A Társaság bármely időpontban, értesítés nélkül megszüntetheti a jelen cikkben átruházott használati jogot, és a jelen Szerződés megszűnésekor a használati jog is megszűnik.


III.6. Marketing- és tréninganyagok használata

Az Értékesítő csak a Társaság által készített vagy engedélyezett, nyomtatott és elektronikus anyagokat használhatja fel a Szolgáltatások és az Üzleti Lehetőség népszerűsítésére, és más Felhasználók tájékoztatására. Az Értékesítő számára nem engedélyezett profit szerzése a Társaság által készített marketing- vagy tréninganyagok értékesítéséből vagy újraértékesítéséből, azonban a Társaság ilyen anyagokért felszámíthat olyan összeget, amely a Társaság közvetlen költségeit fedezi.


III.7. A Szolgáltatások és az Üzleti lehetőség népszerűsítése

 1. Az Értékesítő megkötés nélkül ajánlási és kapcsolati marketinget alkalmazhat a Szolgáltatások és az Üzleti Lehetőség népszerűsítésére.
 2. Az Értékesítő köteles betartani a legmagasabb etikai szabányokat, valamint a vonatkozó törvényeket és szabályokat. Az Értékesítő felelősséget vállal az Értékesítői tevékenységére vonatkozó összes helyi, országos és európai törvény, jogszabály és ipari szabályzat betartásáért.
 3. A Értékesítési vezető köteles a csoportjába tartozó Értékesítőket és a hirdetőiket közvetlenül segíteni, mely az Értékesítői kapcsolatrendszerébe tartozó cégekre is kiterjedhet. Továbbá felkérésre köteles az adott cégek és a leendőbeli ügyfelek megkeresésében, tájékoztatásában, és az esetleges képzéshez kapcsolódó egyedi kedvezmények megállapításában és a Társasággal történő egyeztetésben részt venni vagy az adott egyeztető tárgyalást lefolytatni.

A fentiek általános jellegének korlátozása nélkül az Értékesítő köteles:
 1. a Társaság Értékesítőjaként azonosítani magát a leendő ügyfelek felé;
 2. teljes, hiteles és egyértelmű információt adni a Társaságról, a csatlakozási feltételekről;
 3. megmutatni, hogy hogyan tud tájékozódni a Szolgáltatások díjáról/áráról és az Üzleti Lehetőségről;
 4. tartózkodni megtévesztő, félrevezető vagy tisztességtelen ajánlási gyakorlattól, a Szolgáltatásokra vagy az Üzleti Lehetőségre vonatkozó megtévesztő, félrevezető vagy túlzott állításoktól;
 5. az Üzleti Lehetőséget egyenlő és diszkriminációtól mentes lehetőségként bemutatni, etnikai háttértől, szexuális beállítottságtól, nemtől, nemzetiségtől továbbá vallási vagy politikai nézetektől függetlenül;
 6. tartózkodni attól, hogy a Szolgáltatásokat, az Üzleti Lehetőséget, a Társaságot, annak munkavállalóit és általában a Értékesítőkat bármely vallási, spirituális vagy politikai szervezettel vagy egyénnel népszerűsítse, mutassa be vagy ajánlja olyan módon, hogy az üzleti vagy társadalmi kapcsolatot sugall a Társaság és az adott szervezet vagy személy között;
 7. kizárólag olyan információkat adni a Szolgáltatásairól és az Üzleti Lehetőségről, amelyek a Társaság hivatalos anyagaiban szerepelnek, vagy amelyeket a Társaság egyéb formában jóváhagyott;
 8. tájékoztatni a potenciális Ügyfeleket és Értékesítőkat arról, hogy jogukban áll elállni az ÁSZF-től és a Regisztrációtól; valamint
 9. hozzáférést biztosítani az új Értékesítőknak bármely, szükséges dokumentumhoz, beleértve az ÁSZF-t, és az esetleges egyéb feltételeket.

A Szolgáltatások népszerűsítése és ajánlása során a Értékesítő köteles felhívni a figyelmét arra a leendő Felhasználónek, hogy lehetősége van a rendelés benyújtása előtt megtekinteni a megvásárolni szándékozott Szolgáltatások feltételeit és díj/árlistáját. Az Üzleti Lehetőség bemutatásakor a Értékesítő köteles gondoskodni arról, hogy a leendő Értékesítőknek lehetőségük nyíljon megtekinteni az ÁSZF-et és az RHJ-t az Értékesítői tevékenység megkezdése előtt. Az Értékesítő köteles felvilágosítani a leendő Értékesítőkat arról, hogy az Értékesítők sikere a Szolgáltatások ügyfelek felé történő sikeres népszerűsítésén és ajánlásán alapul. Az Értékesítő nem állíthatja, ígérheti vagy garantálhatja, hogy a leendő Értékesítők bármely összegű jövedelmet, nyereséget vagy üzleti sikert érnek el, vagy hogy ilyen jövedelem, nyereség vagy üzleti siker könnyen elérhető. Amennyiben az Értékesítő nem tartja be a jelen cikk előírásait, a III.16. cikk szerinti szabálysértési eljárásra kerül sor. Az Értékesítő köteles kártalanítani a Társaságot a III.12. cikk szerint, ha az Értékesítő részéről bármely pénzügyi vagy egyéb felelősség merül fel az Értékesítő jelen cikkben meghatározott kötelezettségeinek nemteljesítése miatt.


III.8. Etika és a törvények betartása

A Szolgáltatások és az Üzleti Lehetőség népszerűsítése során az Értékesítő köteles betartani minden vonatkozó törvényt és szabályozást. Ez a kötelezettség nem kizárólagosan az alábbiakra vonatkozik:
 1. a Szolgáltatások és az Üzleti Lehetőség népszerűsítésére és ajánlására vonatkozó törvények és szabályok betartása, beleértve az adatvédelemre vonatkozó követelményeket is;
 2. az adókra (ideértve a személyi jövedelemadó és társasági adót, nemzeti vagy helyi iparűzési adókat és áfát), közigazgatási díjakra és járulékokra (pl. társadalombiztosítás és nyugdíj) vonatkozó szabályok megállapításához és befizetéséhez szükséges regisztrációk, értesítések és bevallások, stb;
 3. az Értékesítő minden más céggel szemben a kölcsönös tisztelet elvét követi, ezért más cégek hasonló termékei, szolgáltatásai, vagy az azoknál tevékenykedők bárminemű minősítése nem megengedett, etikátlan.
A Társaság bármely időpontban információkat és dokumentumokat kérhet az Értékesítőtól a jelen cikkben foglaltak betartásának igazolása érdekében. Amennyiben az Értékesítő nem működik együtt a kérés teljesítése érdekében, a III.16. cikk szerinti szabálysértési eljárásra kerülhet sor. Az Értékesítő köteles kártalanítani Társaságot a III.12. cikk szerint, ha az Értékesítő részéről bármely pénzügyi vagy egyéb felelősség merül fel az Értékesítő jelen cikk szerinti nemteljesítése esetén.


III.9. Az Értékesítők jutalmazása

 1. Az Értékesítők jutalmazása a mindenkor hatályos RHRKT szerint a Szolgáltatások Sikeres Ajánlásán alapul.
 2. Amikor egy Regisztrált a Társaság honlapját, a honlap bármely aloldalát, és szerződést köt a Társasággal, Értékesítővá válik. Ha az Értékesítő Sikeres Ajánlást hajt végre, az RHJ-ban meghatározott mértékű jutalamzásra jogosult, amennyiben az RHRKT-ban előírt feltételek teljesülnek.
 3. Az Értékesítő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Értékesítőként elért sikere kizárólag a saját egyéni erőfeszítésein és képességein alapul, és semminemű jövedelem, nyereség vagy üzleti siker nem garantált. Az Értékesítő megerősíti, hogy sem a Társaság sem más Értékesítő nem ígért vagy nem garantált részére semmilyen konkrét jövedelmet, nyereséget vagy üzleti sikert. Nem jár díjazás az Üzleti Lehetőség népszerűsítéséért vagy új Regisztráltak toborzásáért.
 4. Az Értékesítő tudomásul veszi, hogy a tárgy év lezárását követő első hónap 15. napjáig köteles az előző évről bent maradt Jutaléka kifizetéséről intézkedni. Ezzel kapcsolatban a Társaság értesítést küld az Értékesítő részére elektronikusan, az Értékesítő által megadott e-mail fiókjába. Amennyiben az Értékesítő részéről nem történik meg az előzőekben leírt időn belüli kifizetés, úgy az Értékesítő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a kötelezettsége elmulasztása miatt végérvényesen megszűnik az előző év tekintetében a kifizetésekre vonatkozó összes joga, és ezzel lemond az addig összegyült Jutalékáról a Társaság javára.
 5. Az Értékesítő megerősíti, hogy a jelen cikk előírásai kifejeződnek a jelen Szerződés szerinti ellenszolgáltatásban és az Értékesítő azon döntésében, hogy megköti a jelen Szerződést. Az Értékesítő a Szolgáltatások közvetlenül Ügyfelek felé történő kiskereskedelmi értékesítésében nem vesz részt. Ez alól csak abban az esetben lehet kivétel, ha az Értékesítő egyúttal a Társaság értékesítéssel és szerződéskötéssel megbízott munkatársa, vagy ha az Értékesítő saját részre vásárol Szolgáltatást.


III.10. A Radar Hirdető Rendszer Kompenzációs Terve (továbbiakban: RHRKT)

 1. Az RHRKT magába foglalja az Értékesítők jutalmazásának egyszerűsitett táblázatát az RHJ-t, valamint a jutalmazás feltételeit.
 2. A Média tanácsadók üzletszerzési jutaléka minden esetben a saját közreműködő ajánlásaik eredményeként a közvetlen hirdetők vásárlásainak Nettóértékéből számolható ki az RHJ feltételeinek figyelembe vételével.
 3. Az Értékesítési vezetők üzletszerzési jutaléka minden esetben a saját közreműködő ajánlásaik eredményeként a közvetlen hirdetők vásárlásainak Nettóértékéből és a csoportjába tartozó Média tanácsadók üzletszerzési jutalékából számolható ki az RHJ feltételeinek figyelembe vételével.
 4. Az Értékesítő a neki járó jutalékát az adott hónapot követően egyezteti le a Társasággal.
 5. A Nettóérték kiszámolása úgy történik, hogy a megrendeléskor kifizetett Szolgáltatás díjából levonjuk az ÁFA-t.
 6. A Média tanácsadó tudomásul veszi és elfogadja, hogy csak abban az esetben lehet Értékesítési vezető, ha létrehoz egy értékesítési csoportot és legalább egy alkalommal teljesíti az RHJ-ban meghatározott Vezetői jutalék feltételeit. Az Értékesítési vezető pozíció - ha már egyszer teljesítette a Média tanácsadó - nem veszlik el, de nem jár együtt automatikusan a Vezetői jutalékkal. Ellenben az Értékesítési vezető jogosult - meghatározott feltételek teljesülése esetén - a bizonyos időközönként meghirdetendő Vezetői Bónuszra, mely az adott hónap 1. napján kerül kiírásra. Az Értékesítési vezetői státusz megszűnik, ha 6 hónapig inaktív az Értékesítési vezető, vagy ha a szerződése megszűnik a Társasággal. A Társaság rendkívüli esetben soron kívül is kinevezhet új Értékesítési vezetőt.
 7. Az Értékesítő kifejezetten elfogadja, hogy a Társaság előzetes értesítés nélkül is módosíthatja az RHRKT-t, és az ilyen módosítás miatt az Értékesítő nem követelhet kártérítést a Társaságtól. Az RHRKT módosítás a módosítás napjától lép életbe, mely időpont az 'RHJ érvényes' elnevezésű mezőjében kerül feltüntetésre. Ha az Értékesítő az RHRKT módosítását követően a jelen Szerződés szerint folytatja tevékenységét, az a módosítás elfogadásának minősül.
 8. Értékesítői Bónusz, Vezetői Bónusz: bizonyos időközönként meghirdetett, meghatározott feltételek teljesülése esetén elérhető bónusz, amely minden esetben az adott hónap 1. napján kerül meghírdetésre és az adott hónapban elért teljesítményhez kapcsolódik. Ha van aktuális Bónusz kiírás, annak részleteiről elektronikusan tájékoztatjuk az Értékesítőket.
 9. Rendkívüli akció: bizonyos időközönként meghirdetett, értékesítést segítő vagy ösztönző akció, amely minden esetben az adott hónap 1. napján kerül meghírdetésre és az adott hónapban érhető el. Ha van Rendkívüli akciók, annak részleteiről elektronikusan tájékoztatjuk az Értékesítőket.

Radar Hirdető Rendszer Üzletszerzési Jutaléktáblázat (RHJ)
RHJ Érvényes: 2021.08.01-től visszavonásig.
Számolási minta példa összege Jutalék % Jutalék összege
4. Vezetői jutalék
Vezetői jutalék csak az Értékesítési vezetőnek jár a csoportjába tartozó Média tanácsadók üzletszerzési jutalékai után abban az esetben, ha a csoportjában van legalább 5 aktív Média tanácsadó és a Mádia tanácsadóinak legalább 100.000 Ft összesített jutaléka keletkezett az adott hónapban.
1.000.000 Ft Jutaléka keletkezett a Média tanácsadóinak (minta példa) 30% 300.000 Ft
3. Extra jutalék
Extra jutalék csak az Értékesítési vezetőnek jár a csoportjába tartozó Média tanácsadók hirdetőinek Nettóértékben számolt vásárlásai után abban az esetben, ha a csoportjába tartozó Média tanácsadóknak legalább egy hirdetője vásárolt az adott hónapban.
1.000.000 Ft Nettóértékben vásároltak a hirdetői (minta példa) 10% 100.000 Ft
2. Plusz jutalék
Plusz jutalék a Média tanácsadónak vagy az Értékesítési vezetőnek jár a saját hirdetői Nettóértékben számolt vásárlásai után abban az esetben, ha az összes hirdetője 300.000 Ft Nettóérték felett vásárolt az adott hónapban.
1.000.000 Ft Nettóértékben vásároltak a hirdetői (minta példa) 15% 150.000 Ft
1. Alap jutalék
Alap jutalék a Média tanácsadónak vagy az Értékesítési vezetőnek jár a saját hirdetői Nettóértékben számolt vásárlásai után abban az esetben, ha legalább egy hirdetője vásárolt az adott hónapban.
1.000.000 Ft Nettóértékben vásároltak a hirdetői (minta példa) 25% 250.000 Ft


III.11. Számlázás és jutalék fizetés

 1. Az Értékesítő és a Társaság megállapodnak a következőben:
  1. Az Értékesítő a hónap zárását követően egyezteti a jutaléka mértékét a Társasággal
  2. A Társaság e-mailben teljesítésigazolást állít ki az Értékesítő részére a kiszámított jutaléka feltüntetésével.
  3. Az Értékesítő elektronikus átutalási számlát állít ki a teljesítésigazolás alapján a Társaság részére a hónap zárását követő 7 napon belül, amelyben fel kell tüntetni az Értékesítő bankszámlaszámát is.
  4. A Társaság az átutalást a Megbízott részére a számla átvételét követő 8 napon belül teljesíti. Egyedi esetben jutalék elszámolás és kifizetés hónap közben is történhet.
  5. A Jutalék kiszámításának és kifizetésének pénzneme minden esetben Forint.
  6. A Jutalék kifizetése kizárólag az Értékesítő saját magyar bankszámlaszámára történhet.
 2. Az Értékesítő köteles késedelem nélkül értesíteni a Társaságot a nevében, címében vagy adóregisztrációs adataiban bekövetkező olyan változásról vagy egyéb részletről, amelyek befolyásolhatják a Jutalék kifizetését.
 3. Az Értékesítő a Jelen szerződés elfogadásával kijelenti, hogy az általa megadott számlázási és bankszámla adatok a valóságnak megfelelnek, azokat az Értékesítő jogosult megadni és használni.
 4. Az Értékesítő tudomásul veszi és elfogadja a következőket:
  1. Amennyiben hibás adatokat vagy bankszámlaszámot adott meg, kizárólag az Értékesítőt terheli ezzel kapcsolatban minden felelősség.
  2. Továbbá amennyiben felmerül a gyanu, hogy hamis adatokat vagy bankszámlaszámot adott meg, vagy törvénybe ütköző tevékenységet folytat, a Társaság felfüggesztheti a Jutalék kifizetését mindaddig, amíg nem sikerül tisztázni a felmerült problémát. A Társaság ilyen esetben igyekszik a lehető legrövidebb időn belül megtalálni a megoldást. Amennyiben beigazolódik, hogy az Értékesítő súlyosan megsértette a jelen Szabályzatban leírtakat, a III.16. cíkben leírtak az irányadók.


III.12. Felelősségi korlátozás, kártalanítás

A Társaság csak olyan közvetlen károkért felelős, amelyeket az Értékesítő a Társaság szándékos vagy súlyos gondatlansága miatt szenved el. A Társaság nem vállal felelősséget a Társaság vagy a Társaság bármely Üzleti Partnere általi eljárásból, hibából vagy mulasztásból eredően az Értékesítő által elszenvedett egyéb, közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, ideértve a Jutalék elmaradását. Az Értékesítő megerősíti, hogy a jelen cikk szerinti felelősségkorlátozások kifejeződnek a jelen Szerződés szerinti ellenszolgáltatásban és az Értékesítő azon döntésében, hogy megköti a jelen Szerződést.
Kétségek elkerülése végett, az Értékesítő kifejezetten elfogadja, hogy nem támaszt igényt a Társasággal szemben többek között az alábbiak tekintetében:
 1. ha bármely Szolgáltatás vagy Üzleti Eszköz megszünik vagy módosításra kerül;
 2. ha az Üzleti Lehetőség, a jelen Szerződés vagy az RHRKT feltételei módosításra kerülnek;
 3. ha a Társaság megtagadja a Szolgáltatás biztosítását valamely Felhasználó vagy Értékesítő felé, vagy arra nem képes;
 4. ha megszűnik a kapcsolat valamely Felhasználó vagy Értékesítő és a Társaság között;
 5. ha valamely Felhasználó eltávolításra kerül egy Értékesítő vagy a Felhasználó szabálysértési vagy fegyelmi eljárása eredményeképpen; vagy
 6. ha változások állnak be valamely RHJ szerinti díjazásban a Értékesítővel vagy a Felhasználóval szembeni szabálysértési vagy fegyelmi eljárás eredményeképpen.


III.13. Lojalitás

Az Értékesítő lojális a Társaság-hoz, ezért az Értékesítő a lojalitását azzal is kifelyezheti, hogy vásárol a Társaságtól valamilyen szolgáltatást, valamint a megvásárolt Szolgáltatást és a vásárlás tényét is megosztja másokkal.
Továbbá az Értékesítő a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint a Szerződés megszűnését követően 180 napig sem közvetlen, sem pedig közvetett módon:
 1. nem kér fel, nem biztat vagy csábít más Értékesítőt, hogy valamely más társaság által kínált közvetlen értékesítési programban vegyen részt, függetlenül attól, hogy a fenti társaság által kínált termékek vagy szolgáltatások hasonlítanak-e a Társaság Szolgáltatásaira; vagy
 2. nem tesz lépést annak érdekében, hogy egy Felhasználó hasonló szolgáltatásokat vagy termékeket nyújtó szolgáltatóhoz irányítson, vagy arra ösztönözzön, függetlenül attól, hogy az Értékesítő ajánlotta-e a Szolgáltatásokat a Felhasználó részére.
Az Értékesítő megerősíti, hogy a jelen cikk előírásai kifejeződnek a jelen Szerződés szerinti ellenszolgáltatásban és az Értékesítő azon döntésében, hogy megköti a jelen Szerződést. A jelen cikk megszegése a
 1. III.19. cikk szerinti szabálysértési eljárást;
 2. a jelen Szerződés Társaság általi szerződésszegés miatti felfüggesztését vagy megszüntetését;
 3. az Értékesítő valamennyi a jelen Szerződés szerinti jogának elvesztését; és
 4. a Társaság által az Értékesítőval szembeni jogi vagy egyéb intézkedését vonhatja maga után.


III.14. Titoktartás

Az Értékesítő nem közölheti más személyekkel vagy cégekkel a Társaság bizalmas információinak vagy Szellemi tulajdonának az Értékesítő tudomására jutott tartalmát, ideértve az Értékesítőkre és a Felhasználókra vonatkozó információkat. Az Értékesítő nem használhat fel bizalmas információkat a Társaságnak kárt okozó formában. Az Értékesítő megerősíti, hogy a jelen cikk előírásai kifejeződnek a jelen Szerződés szerinti ellenszolgáltatásban és az Értékesítő azon döntésében, hogy megköti a jelen Szerződést. A jelen cikk megszegése a
 1. III.19. cikk szerinti szabálysértési eljárást;
 2. a jelen Szerződés Társaság általi szerződésszegés miatti felfüggesztését vagy megszüntetését;
 3. az Értékesítő valamennyi a jelen Szerződés szerinti jogának elvesztését; és
 4. a Társaság által az Értékesítőval szembeni jogi vagy egyéb intézkedését vonhatja maga után.


III.15. Személyes adatok

 1. A Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a hatályos európai GDPR jogszabályokban meghatározottak és az Adatvédelmi szabályzat alapján, elektronikus és nem-elektronikus úton gyűjti, kezeli és dolgozza fel a Regisztráltaktól származó információkat és személyes adatokat.
 2. A Regisztrált kifejezett hozzájárulásával az Adatvédelmi szabályzat szerint a Társaság felhasználhatja a Regisztrált személyes adatait kereskedelmi és marketingkommunikációs anyagok küldésére, továbbá tudományos- és piackutatás, valamint közvélemény-kutatás érdekében. A fenti célokból a Regisztrált személyes adatai átadhatók harmadik feleknek, beleértve a Társaság tagjait, más Regisztráltakat és az Értékesítőket. A Regisztrált bármely időpontban megtagadhatja vagy visszavonhatja a Társaság részére adott jóváhagyást a Regisztrált személyes adatainak fenti célokból történő felhasználására.
 3. Az Értékesítő hozzáférhet az ügyfelek, a Felhasználók és más Értékesítők személyes adataihoz. Az Értékesítő köteles a fenti személyes adatokat bizalmas információként kezelni a III.14. cikknek megfelelően, valamint a Törvény és a jelen Szerződés előírásai szerint. Az Értékesítő köteles átadni a leendő ügyfeleknek és más Értékesítőknek minden olyan személyes adatot vagy dokumentációt, amelyet a Társaság előír.
 4. Társaság Adatvédelmi Szabályzata az Adatvédelmi szabályzat menüpontban érhető el.


III.16. A jelen Szerződés Értékesítő általi megsértése

A jelen Szerződés Értékesítő általi megsértése - amely magában foglalja az ÁSZF megsértését vagy kísérletét, az RHRKT-vel való visszaélését - szerződésszegésnek minősül, és az Értékesítőval szemben jogi eljárás és szabálysértési vizsgálat indulhat az ÁSZF-ben előírt módon. Igazolt szerződésszegés esetén a Társaság saját belátása szerint indíthat fegyelmi eljárást vagy akár azonnali hatállyal is kizárhatja az Értékesítőt a Társaság Regisztráltjai közül. Az Értékesítő elfogadja, hogy a szabálysértési eljárás és az azokból eredő felülvizsgálat kizárólag az ÁSZF előírásai szerint folyik és ennek elindultával az Értékesítő lemond azon jogáról, hogy bíróságnál vagy bármely más joghatóságnál jogorvoslatot keressen. Az Értékesítő elfogadja, hogy az Értékesítői Státusza a szabálysértési vizsgálat ideje alatt felfüggesztésre vagy akár megszüntetésre is kerülhet.


III.17. Módosítás

A jelen Szerződést a Társaság bármely időpontban, előzetes értesítés nélkül is módosíthatja. A Társaság által a fenti változásokkal kapcsolatban az Értékesítő részére küldött bármely értesítés hatályos értesítésnek minősül, nem kizárólagosan beleértve az Értékesítő Felhasználói fiókjában rendelkezésre álló információkat. A Szolgáltatások vagy az Üzleti Lehetőség népszerűsítésének és ajánlásának az értesítést követő folytatásával az Értékesítő automatikusan hozzájárul a Szerződés módosításához. Az Értékesítő megerősíti, hogy a jelen cikk előírásai kifejeződnek a jelen Szerződés szerinti ellenszolgáltatásban és az Értékesítő azon döntésében, hogy megköti a jelen Szerződést.


III.18. Értesítések

A III.17. cikkben leírtak kivételével a jelen Szerződés alapján küldött értesítéseket írásba kell foglalni és email útján a másik fél által megjelölt e-mail címre kell elküldeni. Az értesítési időszak az értesítés elküldésének napján kezdődik.


III.19. Engedményezés

A jelen Szerződés kötelmei és előnyei a Társaságra, a Regisztrált örököseire, jogutódaira és engedményeseire is átszállhatnak a Társaság jóváhagyásával. A Társaság bármely időpontban az általa kijelöltre engedményezheti a jelen Szerződést. A Regisztrált a Társaság előzetes, írásos jóváhagyása nélkül nem ruházhatja át vagy nem engedményezheti a jelen Szerződés szerinti jogait vagy kötelezettségeit vagy az Értékesítői pozícióját.


III.20. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az nem érinti a fennmaradó részek, rendelkezések érvényességét.


III.21. Médiakapcsolatok

A Társaság előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül az Értékesítő nem nyilatkozhat a Társaság vagy a bármely másik Értékesítő nevében a nyomtatott sajtónak, rádiónak, televíziónak, internetes újságnak vagy egyéb média szolgáltatónak. A Társasággal kapcsolatos megkereséseket minden esetben elektronikusan a Társasághoz kell továbbítani.


III.22. Jogfeladás

Ha Társaság vagy a Regisztrált nem követeli meg a jelen Szerződés teljesítését, az nem érinti a lemondó fél azon jogát, hogy követelje a másik féltől a jelen Szerződéssel kapcsolatos szerződésszegés megszüntetését vagy annak orvoslását, és nem minősül az adott fél általi lemondásnak a jelen Szerződés végrehajtása iránti követelésről, vagy folytatódó vagy jövőbeni szerződésszegés alapján fennálló kártérítésről.


III.23. Egyéb

Az Értékesítők számára javasolt TEÁOR számok:
4791 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
6399 - Mns egyéb információs szolgáltatás

IV. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


IV.1. Irányadó jog és joghatóság

Jelen szerződésből eredő jogviták esetére a Magyarországon érvényes jog az irányadó és a Magyarországon lévő bíróságok rendelkeznek joghatósággal. A Társaság ennek ellenére fenntartja magának a jogot, hogy bármely más országokban is eljárást indítson, amennyiben ezt érdekei megóvásához, vagy jogai érvényesítéséhez szükségesnek tart.


IV.2. A Szerződés megszűnése

 1. A Szerződés Regisztrált általi megszüntetése:
  A Regisztrált a Társaság weboldalán a Felhasználói fiók/ Regisztrációs adatok törlése menüpontban a "Személyes adatok törlése iránti kérelem" letöltésével és kitöltésével kezdeményezheti. A kitöltött kérelmet a radarhirdeto@gmail.com elküldésével tudja megszüntetni a jelen Szerződést. A törléssel automatikusan megszünik a Regisztrációja és azzal együtt az Értékesítői pozíciója is. Figyelem! A Törlés visszavonhatatlan. Ebben az esetben, a kétségek elkerülése végett, a Regisztrált kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy megszűnik a jelen Szerződés szerinti összes joga, beleértve a jövőbeli esetleges kifizetésekre vonatkozó jogát is.
 2. A Szerződés Társaság általi megszüntetése:
  1. A Társaság a jelen Szerződést bármely időpontban, a Regisztrált részére a regisztrációkor megadott e-mail címre megküldött 14 napos felmondással szüntetheti meg.
  2. A Társaság a jelen Szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Regisztrált olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas Társaság jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére. Ebben az esetben, a kétségek elkerülése végett, a Regisztrált kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy megszűnik a jelen Szerződés szerinti összes joga, beleértve a jövőbeli kifizetésekre vonatkozó jogát is.
  3. A Regisztrált szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Társaság jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, más Regisztráltak részére hamis vagy félrevezető információ átadása, vagy az Értékesítési vezető részéről a Média tanácsadók segítésének rendszeres elmulasztása.
  4. A Társaság a jelen Szerződést többek között abban az esetben is jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Regisztrált a jelen Szerződést megszegik és azt Társaság írásos felszólítása ellenére 8 naptári napon belül sem orvosolja, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas a Társaság jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére. A Regisztrált szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan Társaság jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése. A Regisztrált jogosultak a jelen Szerződést írásban felmondani a IV.1.1. cikbben meghatározottak szerint.


IV.3. Az ÁSZF módosításai

 1. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Társaság részéről a Regisztrált és a Társaság közötti szerződések tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – és a jelen ÁSZF is egyoldalúan módosíthatók. Minden módosítás azonnal hatályba lép, amint megjelent a Társaság weboldalán.
 2. A Társaság részéről az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:
  • ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
  • ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
  • ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
  • ha a módosítást a Társaság egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változása indokolja.
 3. A Regisztráltnak az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén joga van a Szerződést azonnali hatályú felmondással, elektronikusan írásban felmondani. A Regisztrált felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Regisztrált azonnali hatályú felmondása esetén a már megfizetett díj csak akkor jár vissza, ha az ahhoz tartozó Szolgáltatás még nem jelent meg nyilvánosana a Társaság weboldalán. Egyidejűleg megrendelt több Szolgáltatás esetén annak a díja téríthető vissza, amelyik még nem jelent meg nyilvánosana a Társaság weboldalán.


IV.4. Egyebek

 • A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.
 • A jelen ÁSZF magyar nyelven magyar nyelvű magánszemélyek, jogi személyek és cégek számára készült. Társaság tulajdonosai és munkatársai kijelentik, hogy olyan szinten értik és beszélik a magyar nyelvet, hogy az ÁSZF más nyelvre történő fordítása nem szükséges.
 • Társaság az egyes Szerződésekről elektronikus nyilvántartást vezethet.
 • Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.


IV.5. Cégadatok:

  Over Lions Kft.
  Székhely: 4087 Hajdúdorog Kiss János utca 27.
  Adószám: 25929825-2-09
  ​Cégjegyzékszám: 09-09-029474
  E-mail: radarhirdeto@gmail.com


Érvényes: 2023. augusztus 01-től visszavonásig.
Verzió: 3.0